woensdag 27 januari 2010

Koptienden Laren 1708

Folio+Nr-V+Volgnr. De namen van personen.

F86V1 ,kijnd, Jan Willems
F86V2 Cornelis Jacops
F86V3 Lubbert Gijsbertsz Cluft
F86V4 Dirck Claesz
F86V5 Peter Tijma: Petersz:
F86V6 Stijntge Jans
F86V7 Jan Ghijsberts
F87V8 Peter Willem Swaninge:
F87V9 Lubbert Gijsberts ,coster,
F87V10 Lubbert Corn.z
F87V11 Anx Jan Heijne:
F87V12 Ghijsbert Petersz
F88V13 Gerret Lubbertsz
F??V14 ???
F89V15 Isaack Tijssen
F89V16 Claes Harmansz
F89V17 Wijllem Wigertz
F90V18 Jan Lambert Lubbez
F90V19 Claes Heijnrixz
F90V20 Jan Isaacksz
F90V21 Claes Claesz
F90V22 Heijn: Claese: Groen
F90V23 Lambert Teusz Decker
F91V24 Meijne Leeuwe:
F91V25 de Kerck tot Laare:
F91V26 Claes Luebbertz
F91V27 Jacop Willems
F91V28 Wille Wijchert Roelofsz
F92V29 Willem Lanfez
F92V30 Claes Tijmez
F92V31 Gerret Loogen
F92V32 Claes Claesz
F93V33 Jan Roelen
F93V34 Elbert Petersz
F93V35 ???
F93V36 Claes Cornz: [Claes Cornz:]
F93V37 Tijme Jacopz
F93V38 Gerret Heijnricxz
F94V39 Corn: Ghijsbertse: Bos
F94V40 Claes Lamffe:
F95V41 Tijma: Peter Tijma:z:
F95V42 Looch Ghijsbertse:
F95V43 Peter Tijma: Petersz:
F95V44 Jan Dircxz
F96V45 Reijertse: Willems
F96V46 Toenis Franse:
F96V47 Corn: Willem Wijgertsz
F96V48 Wijgert Lamfen
F96V49 Jan Meijns Backer
F96V50 Tijs Evertse: Backer
F97V51 Matgen Anxsz
F97V52 ???
F97V53 Louwe(r) Fransz
F97V54 Jannichgen Elberts
F97V55 Ghuurt Heijn: Schoemaker
F98V56 Jan Lambert Lubbez
F98V57 Willem Franse:
F98V58 Aalt Claesz Sturm
F98V59 ???
F98V60 Jannege: Toenis Toemanses
F99V61 Jan Roelen
F99V62 Ghijsbert Jacops
F99V63 Dirck Jacops
F99V64 Lambert Elbertse: Ramaker
F99V65 Jan Coester
F99V66 Jan Isaaksz
F100V67 Willem Dircksz
F100V68 Jan Petersz Vos
F100V69 Claes Dirckz
F100V70 Jan Geritz
F100V71 Goosse: Heijn: Boshuijse
F100V72 Reijer Claesz:
F100V73 Ghijsbert Heijn: Boshuijse:
F101V74 Gosen Willems
F101V75 Gerrit Jan Lamffe:
F101V76 Jacobus Tierens ,secretaris tot Naarden,
F101V77 Willem Bortz:
F101V78 Dierckge Martes
F101V79 Jan Reijersz
F101V80 Fuijsjen Jacops
F101V81 Rool Meijns Jacobsz
F101V82 Rutger Borts
F102V83 Rool Andrisz
F102V84 Wouter Gerretsz [de Wit]
F102V85 Gerrrebert Jansz Heetvelt
F102V86 Lubbert Teunisz
F102V87 ,de bijeman, Teunis Stofbergen
F102V88 Steven Corn:
F102V89 Jan Gerrit Loogen
F102V90 Jacob Henrick Anschen
F103V91 Peter Peterse Huijsman
F103V92 Willem Wijgertsz Botter
F103V93 Louwijs de Waal ,soon Gerrit,
F103V94 Neltgen Willems ,overg: van Geert Corn: Moeij,
F103V95 Jacop Willems
F103V96 Rijcout Jacops
F103V97 Dirck Cristieaensz ,tot Naerde:,
F103V98 Peter Gerritsz Bus
F104V99 Jacop Tijme Meinsz
F104V100 Willem Corn: Swaninge
F104V101 Gerrit Gerrebertsz Hackelaer ,tot Hilversum,
F104V102 Geurt Jansz de Wit
F104V103 ,de weeskinderen van, Hendrick Claes Loogen
F104V104 Jannitjen Everts ,tot Ymenes,
F105V105 Albert Jacopsz Verbij
F105V106 Jan Anxen
F105V107 Willem Corn:z.
F???V108 ???
F106V109 Jacop Ijsacxz
F106V110 Lambert Claesz Rock
F106V111 Willem Petersz Sanger
F106V112 Jan Geritz
F106V113 Jacob Willemsz Deckker
F106V114 Jacop Elbertz
F106V115 Aalt Elbertsz
F107V116 Nellegen Peters
F107V117 Timen Rijcoutz
F107V118 ,'t weeskijndt van, Gerrit Roelofsz
F107V119 Jan Willemz Brouwer
F107V120 Aalt Jansz Doncker
F107V121 Teunis Jansz Backer
F107V122 Herman Lambert Hermansz int overeij
F108V123 Adriaen van Amerongen
F108V124 Jan Huijbertsz
F108V125 Jan Antoonisz
F108V126 Marten Claesz
F108V127 Heijn: Willemsz Prins
F108V128 Corn: Willem Meelisz
F108V129 Jacob Bortsz
F109V130 Peter Tijmansz Manijoor
F109V131 Jan Corn: Ban
F109V132 Lubbert Heijn: Lubbertsz
F109V133 Jan Stompertsz
F109V134 Wille Wijchert Roleofsz
F109V135 Goosen Isackken
F109V136 Heijn: Peterse Huijsman
F110V137 Jacob Janse van de Berch
F110V138 Anx Gerritsz
F110V139 Heijn: Jansz Mol
F110V140 Rijck Jansz de Wilde
F111V141 Timen Lambertz
F111V142 Gosen Willems
F111V143 Gijsbert Jansz Boer
F111V144 Gobert Heijn Timmerman
F111V145 Claes Petersz Lock
F111V146 Claes Lambertse Prins
F112V147 Henrick Gijsbertsz Coster
F112V148 Jan Tijmansz Manjoor
F112V149 ???
F112V150 Evert Jansz Backer
F112V151 Harme: Gerreitsz Smit
F112V152 Peter Durkant ,schout tot Lare:,
F112V153 Lamb: Petersz Bus
F112V154 Henrick Gijsbertsz Coster
F113V155 Peter Wigerts ,kijnt,
F113V156 Jan Cornilis
F113V157 Gerrit Tijma:z:
F113V158 Jaapjen Peter Ceeses
F113V159 Meijns Roole:
F113V160 Michgiel Huijbertsz
F113V161 Heijnrick Tijmesz
F114V162 Henrick Andries [Bogaart]
F114V163 Claes Gerrit Rolle
F114V164 Tomas Gerritsz Geus
F114V165 Loogh Jansz de Wit
F114V166 Peter Jacopz:
F114V167 Corn: Claesz Boer
F114V168 Jan Jansz:

Bron:
Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Voor vergelijking en onderzoek:

Erfgooierslijst Laren 1708

Laren gesorteerd op doopnaam

Aalt Janz
weduwe Aalt Hendriksz Ruijter
weduwe Aaltje Elbertsz
Melis Willemsz
Melis Willemsz
Teunis Gijsbertsz
Teunis Rijijertz
Teunis Corneliz Stokvis
Teunis Janz Backer
Anxs Pietersz
Broor Hendrikz
Cornelis Huijbertz
Cornelis Jacobz
Cornelis Lubbertsz
Cornelis Petersz
Cornelis van der Volk
Cornelis Wijgertz
Cornelis Willemsz
Cornelis Claasz Boer
Cornelis Claasz Schaapherder
Cornelis Claasz Soon
Cornelis Cornelisz Bon
Dirk Lubbertsz
Dirk Pietersz Huijsman
Evert Jant Backer
Geurt Jansz de Wit
Juriaan Goosenz
Gijsbert Jansz
Gijsbert Lubbertsz
weduwe Gijsbert Gerrit Heijn
Gijsbert Jansz Kruijman
Gijsbert Jansz Smit
Gerrit Aalten
Gerrit Andriesz
Gerrit Jan
Gerrit Pietersz
Gerrit Stevenz
weduwe Gerrit de Wael
Gerrit Willemsz
Gerrit Jacobsz Snijder
Gerrit Pietersz Bus
Goossen IJsaackz
Goosse Janz
weduwe Goosz Tijss
Hendrik Gerritsz
Hendrik Corneliz
Hendrik Tijmensz
Hendrik Tijssen
Hendrik de Waal
Hendrik Gerrit Logen
Hendrik Jan Andriesse
Hendrik Jansz Coster
Hendrik Jansz Mol
Hendrik Pietersz Huijsman
Huijbert Jansz
Huijbert Corneliz
Jaap Anxse
Jacob Elbertsz
weduwe Jaap Gerritz
weduwe Jacob Jacobz d Jonge
weduwe Jaap Lambertsz
weduwe Jaap Lambertsz
Jaep Meijnz
Jaap Rutte
Jaap Corneliz Soon
weduwe Jacob Jacobz Klij
Jacob Jansz Berger
Jan Andriesse
Jan Anxse
weduwe Jan Anxen
Jan Evertsz
Jan Gijsbertsz
Jan Huijbertsz
Jan Janz
weduwe Jan Claaz
Jan Lambertsz
Jan Lubbertsz
Jan Sijmensz
Jan Tijmenz
Jan de Waal
weduwe Jan Gerrit Loegen
Jan Gerritsz Graau
Jan Hendrik Lubbertsz
Jan Hendriksz Brouwer
Jan Hendriksz Coster
Jan Jacobz Stuur
Jan Kornelisz Bon
Jan Rijkz de Wilde
Jan Willemsz Boer
Jan Willemz Kees
Jan Willemz Vleijsgaat
weduwe Jannetje Elbertsz
Lambert Jansz
Lambert Claas
weduwe Lambert Cornelisz
Lambert Lambertsz
Lambert Willemz
weduwe Lambert Claasz Rook
Lambert Pietersz Bus
Lourens Fransz
Lubbert Janz
Lubbert Claaz
Lubbert Claaz
Lubbert Teunisz
Lubbert Claasz de Boer
Loeg Gijsen
Loeg de Wit
Meijns Hendrikz
Meijns Roelen
Michiel Lubbertz
Claas Gerritz
Claas Hendriksz
Claas Janz
Claas Claasz
Claas Corneliz
Claas Lambertsz
Claas Lubbertsz
Claas Willemsz
Claas Gerrit Anxse
Claas Hendriksz Mol
Claas Hendrikz Zwart
Claas Lambertsz Roock
Claas Pietersz Look
weduwe Pieter Anxen
Pieter Duijrkant
Pieter Gijsbertz
weduwe Pieter Jacobz
weduwe Pieter Janz
Pieter Jansz d Jonge
Pieter Roelen
Pieter Tijmensz
Pieter Willemsz
Pieter Claasz Look
Pieter Cornelis Soon
weduwe Pieter Gerritz Bus
Pieter Jacobz Prijkel
Pieter Jansz Mijnheer
Pieter Pietersz Huijsman
Crijn Hendriksz
Rijer Claaz
Reijer Lubbertsz
Rijk Janz d Wilde
Roel Andriez
Roel Gerritsz
weduwe Roel Jansz
Roel Maijnz
Rut Bortze
Rut Keesz
Steven Corneliz Swaniken
Tijmen Lambertsz
Tijmen Jansz Maijoor
kind Tijmen Tijmens Jansz
weduwe Willem Claaz
Willem Pieterz
weduwe Willem Tijmenz
Willem Gerritz Goetijt
Willem Hendrikz Louwen
Willem Jacobz Ruijter
Willem Jansz Backer
Willem Jansz Dirkz
weduwe Willem Jansz Dirkz